PHDSTUDIES

Xem Các Chương trình Tiến sĩ Bán thời gian về Quản trị công 2020

Kiếm được bằng tiến sĩ đòi hỏi phải nghiên cứu mở rộng và nỗ lực tinh thần mạnh mẽ. Một tiến sĩ là một học tập mà bạn tập trung cho 4-6 năm sau khi có bằng thạc sĩ của bạn, và dẫn, nếu thành công, đến một mức độ tiến sĩ, trình độ học vấn cao nhất.

Thuật ngữ "hành chính" đề cập đến nhiệm vụ làm việc cho người dân và giúp đỡ để hỗ trợ các nhu cầu và mong muốn của cộng đồng địa phương. sinh viên Hành chính công thường tìm hiểu về thành phố quản lý ngân sách, phát triển chính sách và lập kế hoạch cộng đồng.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Tiến sĩ Bán thời gian về Quản trị công 2020

3 Kết quả trong Quản trị công Filter

Tiến sĩ hành chính công

University of Illinois at Chicago College of Urban Planning and Public Affairs
PhD
Tháng Tám 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
4 năm
15 May 2020
Anh
Tại trường

Chương trình tiến sĩ tại Khoa Hành chính công cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục phong phú và đa dạng thông qua sự kết hợp giữa đào tạo nghiên cứu thực hành và nền tảng c ...

Đọc thêm

Bằng tiến sĩ. Chính sách kinh tế và quản trị: Kinh tế khu vực và công cộng

University of Pardubice
PhD
Tháng Chín 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
31 Mar 2020
Anh
Tại trường

Chương trình nghiên cứu tiến sĩ kinh tế khu vực và công cộng đào tạo sinh viên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này và tham gia và quản lý kinh tế trong khu vực công và phá ...

Đọc thêm

Tiến sĩ hành chính công

University of Nicosia
PhD
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Hy Lạp
Anh
Tại trường

Đại học Nicosia cung cấp Chương trình Tiến sĩ Quản trị công dẫn đến sĩ (Ph.D.) trong hành chính công.

Đọc thêm