Các Chương trình Tiến sĩ về Quản lý kinh doanh

So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Quản lý kinh doanh

Quản lý kinh doanh

Người ta phải thực hiện hai điều khi kiếm được một tiến sĩ. Đầu tiên ta phải hiểu một vấn đề cụ thể triệt để. Thứ hai, người ta phải rộng rãi kiến ​​thức về chủ đề đó.

Trong các chương trình Thạc sĩ Quản lý Doanh nhân, bạn sẽ học được nhiều kỹ năng khác nhau. Thông qua việc sử dụng các phương pháp khác nhau như kinh doanh và kinh doanh mô phỏng, nghiên cứu cũng như các dự án, bạn sẽ học cách áp dụng sự hiểu biết và kiến ​​thức của các doanh nhân.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Quản lý kinh doanh 2018

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về PhD Quản lý kinh doanh.  Hãy thử DBA Quản lý kinh doanh thay vào đó.
Quản lý kinh doanh

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây