Filter
PhD
Dominica Portsmouth Hình thức học: Tất cả Tiến độ: Bán thời gian

So sánh Các Chương trình Tiến sĩ Bán thời gian về Kinh tế ở Portsmouth Dominica 2019

Yêu cầu đối với các chương trình tiến sĩ thường bao gồm việc sinh viên phải có bằng thạc sĩ. Thêm vào đó, ứng viên cũng phải nộp một luận văn hoặc khóa luận trong đó thể hiện một nghiên cứu học thuật mới mẻ. Tại một số quốc gia, luận văn thậm chí có thể cần phải được bảo vệ và thông qua trước hội đồng.

Sinh viên theo học kinh tế ngoài việc phải phân biệt giữa kinh tế vi mô và vĩ mô còn phải học về sự khác biệt giữa kinh tế học thực chứng và chuẩn tắc. Cái đầu tiên nghiên cứu dựa trên trạng thái thực tế của một sự vật, trong khi cái thứ hai nghiên cứu về việc sự vật đó nên như thế nào. Ngoài ra sinh viên còn phải phân biệt giữa lý thuyết kinh tế và kinh tế học ứng dụng.

Dominica có một hệ thống giáo dục cạnh tranh, sánh với những người khác trên khắp phương Tây. Học sinh ở quốc đảo Caribbean này có thể hòa nhập với các học sinh nghiêm trọng khác từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, nhưng học sinh không nói các ngôn ngữ khác có thể cảm thấy nhau ở nhà do thương mại quốc tế của đất nước.

Yêu cầu thông tin về Các Chương trình Tiến sĩ Bán thời gian về Kinh tế ở Portsmouth ở Dominica 2019

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Kinh tế, Portsmouth

International University For Graduate Studies - IUGS

Chương trình Kinh tế quản lý và ứng dụng của IUGS có một nhiệm vụ chính để tăng cường khả năng của học sinh để phục vụ cho nghề nghiệp của mình thông qua các nghiên cứu m ... [+]

Bối cảnh và Triết học

Kinh tế Ứng dụng là một môn khoa học xã hội kết hợp các khái niệm kinh tế và hoạt động kinh doanh nhằm làm cho quá trình ra quyết định hiệu quả hơn.

Quản lý có thể được định nghĩa như là một chức năng điều phối các tác động của con người để thực hiện các mục tiêu và mục tiêu sử dụng nguồn lực sẵn có hiệu quả và hiệu quả. Quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, biên chế, dẫn hoặc chỉ đạo, cũng như kiểm soát một tổ chức để thực hiện một mục tiêu, một mục tiêu hoặc thiết lập các mục tiêu. ... [-]

Dominica Portsmouth
Tháng Chín 2019
Anh
Bán thời gian
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh