PHDSTUDIES

Tìm Các Chương trình Tiến sĩ về Khoa học xã hội ở châu Âu 2020

Người ta phải thực hiện hai điều khi kiếm được một tiến sĩ. Đầu tiên ta phải hiểu một vấn đề cụ thể triệt để. Thứ hai, người ta phải rộng rãi kiến ​​thức về chủ đề đó.

Khoa học xã hội tập trung vào nghiên cứu các mối quan hệ xã hội và xã hội loài người. Các khóa học trong khoa học xã hội chuẩn bị cho sinh viên một số lượng lớn sự nghiệp liên quan đến người hoặc hệ thống trong các khu vực công, tư nhân và phi lợi nhuận.

Trong tất cả, có hơn 4000 tổ chức giáo dục đại học ở châu Âu cung cấp một loạt các khóa học tại Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến Sĩ. Với ngày càng nhiều của các tổ chức cung cấp tiếng Anh như là ngôn ngữ của giáo dục đối với ít nhất một số chương trình đào tạo của họ, trường đại học ở châu Âu hiện nay có chất lượng cao hơn bao giờ hết. Các trường đại học ở châu Âu đưa ra một chào đón thân thiện với sinh viên nước ngoài và để cung cấp cho một khóa học kiến ​​thức đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của họ trong nhu cầu toàn cầu ngày nay.

Xem tất cả Các Chương trình Tiến sĩ về Khoa học xã hội ở châu Âu 2020

76 Kết quả trong Khoa học xã hội, Châu Âu Filter

Phd bằng nghiên cứu

Institute of Development Studies
PhD
<
Bán thời gian
Anh
Tại trường

Chúng tôi cung cấp một chương trình nghiên cứu có giám sát dẫn đến một tiến sĩ về các chủ đề liên quan chặt chẽ đến các ưu tiên nghiên cứu hiện tại của chúng tôi. ...

Đọc thêm

Tiến sĩ (Trường Khoa học Xã hội)

University of Bradford
PhD
Tháng Một 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Các lĩnh vực nghiên cứu chỉ mang tính biểu thị rộng rãi và nhân viên của chúng tôi đặt cửa hàng tuyệt vời bằng các cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới cho các vấn đề cho dù chún ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Quan hệ quốc tế

Kadir Has University
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Tại trường

Tiến sĩ Chương trình trong Quan hệ quốc tế cung cấp một cách tiếp cận nghiêm ngặt để nghiên cứu các vấn đề toàn cầu với sự nhấn mạnh đặc biệt về an ninh và nghiên cứu khu vực. ...

Đọc thêm

phd trong khoa học chính trị, theo dõi chính sách công

Central European University, School of Public Policy
PhD
<
Toàn thời gian
Anh
Tại trường

Chương trình Tiến sĩ về Chính sách công là một ca khúc chuyên ngành trong chương trình tiến sĩ Khoa học Chính trị điều hành bởi Tiến sĩ Trường CEU Khoa học Chính trị, Chính sá ...

Đọc thêm

Bằng tiến sĩ. bởi ấn phẩm

University of New York in Prague (UNYP)
PhD
Tháng Chín 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Bằng tiến sĩ bởi xuất bản tương tự như một tiến sĩ thông thường nhưng công nhận công việc nghiên cứu được thực hiện bởi các công ty khởi nghiệp và các tổ chức học thuật dẫn đế ...

Đọc thêm

Phd trong khoa học chính trị

Palacky University
PhD
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Chương trình này tự hào có một đội ngũ nhân viên đầy ấn tượng bao gồm các nhà khoa học chính trị, các nhà lý luận chính trị xã hội và các nhà sử học. dự án nghiên cứu quốc tế ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Tâm lý

QUB Faculty of Engineering and Physical Sciences (EPS)
PhD
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Trường Tâm lý học có một cộng đồng tiến sĩ phát triển mạnh, có nguồn lực và tham gia, là trung tâm của môi trường nghiên cứu. Sinh viên được chỉ định chiến lược cho các dự án ...

Đọc thêm

Tiến sĩ quan hệ quốc tế Chính trị và Khoa học

Koc University - Istanbul Turkey
PhD
Tháng Chín 2020
<
Toàn thời gian
<
4 năm
30 Apr 2020
Anh
Tại trường

Nhiệm vụ của các chương trình tiến sĩ quan hệ chính trị và quốc tế tại Đại học Koc là để giáo dục học thuật đẳng cấp thế giới và các chuyên gia chính sách công. Mục tiêu là để ...

Đọc thêm

Phd trong quan hệ quốc tế

Corvinus University of Budapest, Faculty of Social Sciences and International Relations
PhD
Tháng Chín 2020
<
Toàn thời gian
Anh
Hungary
Tại trường

Mục đích của chương trình là cung cấp cho các nghiên cứu sau đại học trong các lĩnh vực đa ngành nghiên cứu quốc tế. Từ nghiên cứu quốc tế bao gồm nhiều lĩnh vực học thuật, tr ...

Đọc thêm

Dphil (phd) trong các vấn đề quốc tế

International Business School – Budapest
PhD
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Chúng tôi cung cấp các DPhil trong vấn đề quốc tế chương trình bằng tiếng Anh, dẫn đến mức độ trao bởi đối tác của chúng tôi Anh, Đại học Buckingham. Chương trình yêu cầu một ...

Đọc thêm

Bác sĩ của quan hệ quốc tế

Geneva School of Diplomacy and International Relations
PhD
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Các Bác sĩ của Relations (DIR) Chương trình quốc tế là mức độ cao nhất được cung cấp bởi các trường học Geneva Ngoại giao và tập hợp học tập xuất sắc thông qua các nghiên cứu ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Nhân chủng học

Charles University Third Faculty of Medicine
PhD
<
Kết hợp qua mạng và tại trường
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Kết hợp qua mạng và tại trường
Tại trường
Qua mạng

Mục đích của nghiên cứu là chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu khoa học ở cấp độ tương ứng với các yêu cầu hiện tại của khoa học. Trong nghiên cứu mới, khái niệm tích hợp nhân h ...

Đọc thêm

Tiến sĩ tâm lý học và tâm lý học y tế

Charles University First Faculty of Medicine
PhD
<
Kết hợp qua mạng và tại trường
<
Toàn thời gian
<
4 năm
Anh
Kết hợp qua mạng và tại trường
Tại trường
Qua mạng

Chương trình nghiên cứu tiến sĩ "Tâm lý học y tế và tâm lý học" được tham gia vào nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các mối quan hệ sinh thiết xã hội. Nghiên cứu đề xuất mở ...

Đọc thêm

Tiến sĩ mô hình hóa hệ thống xã hội học

Rezekne University of Applied Sciences
PhD
01 Feb 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Mục tiêu của chương trình nghiên cứu tiến sĩ là chuẩn bị cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích, mô hình hóa và thiết kế hệ thống công nghiệp công nghệ thông tin, để ...

Đọc thêm

Tiến sĩ trong phân tích và quản lý di sản văn hóa

IMT School for Advanced Studies Lucca
PhD
Tháng Mười 2020
<
Toàn thời gian
<
3 năm
Anh
Tại trường

Một trong bốn bài hát dành riêng cho lĩnh vực này là Phân tích và Quản lý Di sản Văn hóa, nằm trong Chương trình Tiến sĩ Nhận thức và Hệ thống Văn hóa. ...

Đọc thêm