PHDSTUDIES

Tìm Các Chương trình Tiến sĩ về Khoa học Đời sống Nghề nghiệp ở Bắc Mỹ 2021

Tiến sĩ, hay PhD, là bằng cấp cao nhất được một trường đại học trao cho một người trong giới học thuật đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết và có thể được xem là một người có hiểu biết hàng đầu trong lĩnh vực học thuật của mình.

Spanning 23 quốc gia, Bắc Mỹ là châu lục đầy cơ hội giáo dục. Học sinh có cơ hội tìm hiểu nhiều ngôn ngữ và phát triển một sự hiểu biết về các nền văn hóa rất khác nhau.

Xem tất cả Các Chương trình Tiến sĩ về Khoa học Đời sống Nghề nghiệp ở Bắc Mỹ 2021

1 Kết quả trong Khoa học Đời sống Nghề nghiệp, Bắc Mỹ Filter

Tiến sĩ Khoa học Hành chính

Universidad Cristóbal Colón
PhD
Tháng 7 2021
Người Tây Ban Nha

Chương trình Tiến sĩ Khoa học hành chính sẽ đào tạo các nhà nghiên cứu với kiến thức, kỹ năng và thái độ cho phép họ: Tạo ra kiến thức biên giới về lý thuyết và thực hành tron ...

Đọc thêm