PHDSTUDIES

Tìm Các Chương trình Tiến sĩ về Giao tiếp ở châu Âu 2020

Người ta phải thực hiện hai điều khi kiếm được một tiến sĩ. Đầu tiên ta phải hiểu một vấn đề cụ thể triệt để. Thứ hai, người ta phải rộng rãi kiến ​​thức về chủ đề đó.

Thông tin liên lạc trong tiến sĩ là một khóa học tiến sĩ trường đại học trong giao tiếp, để giúp bạn hiểu cách tiếp cận đa ngành để cách mọi người liên quan với nhau và cũng với các phương tiện truyền thông trong một khung cảnh chính trị, văn hóa, kinh tế và chính trị, cũng như xã hội.

Trong tất cả, có hơn 4000 tổ chức giáo dục đại học ở châu Âu cung cấp một loạt các khóa học tại Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến Sĩ. Với ngày càng nhiều của các tổ chức cung cấp tiếng Anh như là ngôn ngữ của giáo dục đối với ít nhất một số chương trình đào tạo của họ, trường đại học ở châu Âu hiện nay có chất lượng cao hơn bao giờ hết. Các trường đại học ở châu Âu đưa ra một chào đón thân thiện với sinh viên nước ngoài và để cung cấp cho một khóa học kiến ​​thức đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp của họ trong nhu cầu toàn cầu ngày nay.

Xem tất cả Các Chương trình Tiến sĩ về Giao tiếp ở châu Âu 2020

4 Kết quả trong Giao tiếp, Châu Âu Filter

Tiến sĩ Nghiên cứu Truyền thông

European College for Liberal Studies
Tây Ban Nha, Barcelona + 8 Hơn
PhD
07 Oct 2020
<
Toàn thời gian
<
2 năm
Anh
Tại trường

Bằng tiến sĩ. - Tiến sĩ triết học trong nghiên cứu truyền thông (60 tín chỉ)

Đọc thêm

Tiến sĩ ký hiệu học và triết học truyền thông

Faculty of Humanities, Charles University
Cộng hòa Séc, Prague 5
PhD
01 Oct 2020
<
Kết hợp qua mạng và tại trường
<
Toàn thời gian
<
4 năm
30 Apr 2019
Người Pháp
Anh
Kết hợp qua mạng và tại trường
Tại trường
Qua mạng

Chương trình Tiến sĩ Triết học Semiotics và Truyền thông cung cấp đào tạo đòi hỏi cần thiết cho nghiên cứu triết học và bán động có trình độ về giao tiếp, sự tiến hóa, thay đổ ...

Đọc thêm

Chương trình tiến sĩ chính thức về công nghệ thông tin và truyền thông

Universidade da Coruña
Tây Ban Nha, Một Coruña + 8 Hơn
PhD
01 Sep 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Người Tây Ban Nha
Tại trường

Các chương trình Tiến sĩ Công nghệ thông tin và Truyền thông đã được tổ chức lần đầu tiên trong 2000/2001, trùng hợp với sự sáng tạo của Bộ Đại học có cùng tên. ...

Đọc thêm

Chương trình tiến sĩ chính thức trong Xã hội Tri thức: quan điểm mới trong tài liệu, thông tin liên lạc và nhân văn

Universidade da Coruña
Tây Ban Nha, Một Coruña + 8 Hơn
PhD
01 Sep 2020
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
<
3 năm
Người Tây Ban Nha
Tại trường

chương trình tiến sĩ này được tổ chức bởi Đại học A Coruña với sự cộng tác của các giáo sư từ Đại học Complutense của Madrid. Trong luật mới (RD 99/2011), chương trình được hư ...

Đọc thêm