PHDSTUDIES

So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Giáo dục tôn giáo

Người ta phải thực hiện hai điều khi kiếm được một tiến sĩ. Đầu tiên ta phải hiểu một vấn đề cụ thể triệt để. Thứ hai, người ta phải rộng rãi kiến ​​thức về chủ đề đó.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Giáo dục tôn giáo 2021

1 Kết quả trong Giáo dục tôn giáo Filter

Chương trình Tiến sĩ về Thần học Tâm linh

Pontifical University Of The Holy Cross
PhD
Tháng 10 2021
Anh
Người Tây Ban Nha
Người Ý

Chương trình Tiến sĩ về Thần học Tâm linh, với thời gian tối thiểu là hai năm, cung cấp cho sinh viên khả năng viết luận án về một lĩnh vực cụ thể của Thần học Tâm linh dưới s ...

Đọc thêm