PHDSTUDIES

Trang 2 của 2, <small>Xem 28 Các Chương trình Tiến sĩ Hàng đầu ở Canada 2020/2021</small>

PhD 16-28 (/28). Liên hệ các trường Đại học Các Chương trình Tiến sĩ Tốt nhất ở Canada 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Tiến sĩ Triết học về Kỹ thuật khai thác mỏ

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
PhD
May 2021
<
Toàn thời gian
<
4 năm
31 Tháng 1 2021
Anh
Khuôn viên trường

Được hỗ trợ bởi danh tiếng tuyệt vời về chuyên môn và đổi mới trong khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường, chương trình sau đại học về Kỹ thuật khai t ...

Đọc thêm

Tiến sĩ triết học trong kế hoạch

University of British Columbia - Faculty of Applied Science
PhD
Tháng 9 2021
<
Toàn thời gian
<
4 năm
15 Tháng 2 2021
Anh
Khuôn viên trường

SCpeg quan tâm đến việc thu hút sinh viên đến bằng tiến sĩ. chương trình quan tâm đến các chủ đề liên quan rộng rãi đến việc chuyển đổi sang tính bền vững thông qua quá trình ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Triết học

McMaster University Faculty of Humanities
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
English (Canada)
Khuôn viên trường

Chương trình Tiến sĩ Triết học của McMaster cung cấp các khóa học nghiên cứu dẫn đến bằng tiến sĩ. trong triết học. Chương trình được thiết kế để sinh viên có thể nhanh chóng ...

Đọc thêm

Chương trình tiến sĩ tại Francophonie và Đa dạng

McMaster University Faculty of Humanities
PhD
<
Toàn thời gian
<
4 năm
French (Canada)
Khuôn viên trường

Đây là một chương trình liên ngành trong bốn năm, được tổ chức xoay quanh văn học và văn hóa của thế giới nói tiếng Pháp, bao gồm cả Pháp. Chúng tôi mời các ứng viên có bằng t ...

Đọc thêm

Bác sĩ của Triết học trong hệ thống sinh học và đa dạng sinh học

University of Lethbridge
PhD
<
48 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Ph.D. trong hệ thống sinh học và đa dạng sinh học được cung cấp bởi Khoa Nghệ thuật và Khoa học. Học sinh trong chương trình này thường được giám sát bởi các thành viên Khoa t ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Triết học về tư tưởng văn hóa, xã hội và chính trị

University of Lethbridge
PhD
<
48 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Tư tưởng văn hóa, xã hội và chính trị chủ yếu trong tiến sĩ chương trình mang tính liên ngành trong tự nhiên và dựa trên mô hình học tập thuần tập thúc đẩy môi trường tham gia ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Triết học trong trái đất, vũ trụ và khoa học vật lý

University of Lethbridge
PhD
<
Toàn thời gian
<
48 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Ph.D. trong Earth, Space và Physical được cung cấp bởi Khoa Nghệ thuật và Khoa học. Học sinh trong chương trình này thường được giám sát bởi các thành viên Khoa trong các bộ p ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Triết học trong tiến hóa và hành vi

University of Lethbridge
PhD
<
Toàn thời gian
<
48 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Ph.D. trong Tiến hóa và Hành vi được cung cấp bởi Khoa Nghệ thuật và Khoa học. Học sinh trong chương trình này thường được giám sát bởi các thành viên Khoa trong các bộ phận / ...

Đọc thêm

Bác sĩ của Triết học trong khoa học thần kinh

University of Lethbridge
PhD
<
Toàn thời gian
<
48 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Nồng độ của chương trình: khoa học thần kinh hành vi, tế bào và khoa học thần kinh phân tử, khoa học thần kinh nhận thức, khoa học thần kinh tính toán, thần kinh, neuropsychol ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Triết học trong Khoa học lý thuyết và tính toán

University of Lethbridge
PhD
<
Toàn thời gian
<
48 tháng
Anh
Khuôn viên trường

Ph.D. chương trình là một chương trình bốn năm. Các định dạng cho mức độ bao gồm các môn học và một luận án. Học sinh phải vượt qua kỳ thi toàn diện bằng văn bản và bằng miệng ...

Đọc thêm

Telfer School of Management
PhD
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Doanh nhân phản ánh sự bùng nổ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm một phần quá lớn của việc làm lưới và phát triển kinh tế của Canada, và đóng góp cho cán cân thươ ...

Đọc thêm

Telfer School of Management
PhD
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chúng tôi chia sẻ với các sinh viên của chúng tôi chuyên môn của các nhà nghiên cứu của chúng tôi, mạng lưới rộng lớn của họ, và quan hệ đối tác với các tổ chức trong cộng đồn ...

Đọc thêm

Telfer School of Management
PhD
<
Toàn thời gian
Anh
Khuôn viên trường

sinh viên của chúng tôi làm việc trên nghiên cứu của họ trong sự hợp tác với các giáo sư quốc tế nổi tiếng. <a href="http://altitude.uottawa.ca/en" ></a> <a hre ...

Đọc thêm