PHDSTUDIES

Trang 2 của 2, <small>Xem 20 Các Chương trình Tiến sĩ Hàng đầu ở Botswana 2020/2021</small>

Các vị tiến sĩ phổ biến nhất là Tiến sĩ Triết học hoặc tiến sĩ Tiến sĩ và tiến sĩ nghiên cứu khác chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp để khởi động kế hoạch mới thêm vào cơ sở tri thức chung của lĩnh vực này. Các ứng cử viên và chủ sở hữu của tiến sĩ thường tìm kiếm ngành nghề như giáo sư và nhà nghiên cứu, nhưng nhiều người cũng đi trên các vai trò khác nhau trong, khu vực nhà nước, tư nhân và từ thiện.

Botswana nằm ở miền nam châu Phi và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển hệ thống giáo dục đại học của mình. Việc phát hiện ra viên kim cương tăng đáng kể doanh thu cho đất nước, và phần lớn doanh thu này đã được đổ vào việc cải thiện các trường học và cao đẳng.

PhD 16-20 (/20). Liên hệ các trường Đại học Các Chương trình Tiến sĩ Tốt nhất ở Botswana 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Tiến sĩ Khoa học Địa chất

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu luận án tiến sĩ trong khoa học địa chất

Đọc thêm

Tiến sĩ Khoa học Môi trường

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu Luận án Tiến sĩ Khoa học Môi trường

Đọc thêm

Toán học tiến sĩ

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu Luận án tiến sĩ thuần khiết

Đọc thêm

Thống kê tiến sĩ

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu luận án tiến sĩ trong thống kê

Đọc thêm

Tiến sĩ Vật lý

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu Luận án tiến sĩ Vật lý

Đọc thêm