PHDSTUDIES

Xem 20 Các Chương trình Tiến sĩ Hàng đầu ở Botswana 2020/2021

Các vị tiến sĩ phổ biến nhất là Tiến sĩ Triết học hoặc tiến sĩ Tiến sĩ và tiến sĩ nghiên cứu khác chuẩn bị sinh viên tốt nghiệp để khởi động kế hoạch mới thêm vào cơ sở tri thức chung của lĩnh vực này. Các ứng cử viên và chủ sở hữu của tiến sĩ thường tìm kiếm ngành nghề như giáo sư và nhà nghiên cứu, nhưng nhiều người cũng đi trên các vai trò khác nhau trong, khu vực nhà nước, tư nhân và từ thiện.

Botswana nằm ở miền nam châu Phi và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển hệ thống giáo dục đại học của mình. Việc phát hiện ra viên kim cương tăng đáng kể doanh thu cho đất nước, và phần lớn doanh thu này đã được đổ vào việc cải thiện các trường học và cao đẳng.

Liên hệ các trường Đại học Các Chương trình Tiến sĩ Tốt nhất ở Botswana 2020/2021

kết quả được tìm thấy Filter

Tiến sĩ Kỹ thuật khai thác mỏ

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cung cấp một nền tảng vững chắc, thông qua nghiên cứu, chuyên môn hóa trong các khái niệm và phương pháp hiện đại của Kỹ thuật khai thác mỏ. ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Cơ điện tử

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Sinh viên tốt nghiệp được mong đợi, thông qua nghiên cứu, chuyên môn hóa và thiết lập và chạy các thí nghiệm về sự tinh tế khác nhau.

Đọc thêm

Tiến sĩ Kỹ thuật Địa chất

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này nhằm cung cấp, thông qua nghiên cứu, chuyên môn hóa các khái niệm và phương pháp hiện đại của Thăm dò Khoáng sản, Kỹ thuật Địa kỹ thuật, Khoáng vật học, Sinh ...

Đọc thêm

Máy tính tiến sĩ

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này cho phép sinh viên tốt nghiệp, thông qua nghiên cứu, chuyên về các lĩnh vực Truyền thông và Viễn thông cụ thể.

Đọc thêm

Tiến sĩ công nghiệp

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này dành cho những sinh viên tốt nghiệp muốn đạt được, thông qua nghiên cứu, chuyên môn hóa đối với các phương pháp Kỹ thuật Công nghiệp và Sản xuất. ...

Đọc thêm

Tài liệu nghiên cứu

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cho phép sinh viên tốt nghiệp, thông qua nghiên cứu, chuyên về các lĩnh vực phân tích và thiết kế trong các khía cạnh chuyên ngành của Vật liệu và Kỹ thuật luyện ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Điện

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình này được thiết kế, thông qua nghiên cứu, chuyên về lĩnh vực Điện và Điện tử được chọn.

Đọc thêm

Tiến sĩ dân sự

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cho phép sinh viên tốt nghiệp, thông qua nghiên cứu, chuyên về các lĩnh vực phân tích và thiết kế trong các lĩnh vực chuyên ngành về Kết cấu Kỹ thuật, Môi trường, ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình cho phép sinh viên tốt nghiệp, thông qua nghiên cứu, chuyên về các lĩnh vực phân tích và thiết kế trong các lĩnh vực chuyên môn của Kỹ thuật hóa học. ...

Đọc thêm

Tiến sĩ Sinh học

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu Luận án tiến sĩ về Sinh học

Đọc thêm

Tiến sĩ Hóa học

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu Luận án tiến sĩ thuần khiết

Đọc thêm

Tiến sĩ Forensic Science

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu luận án tiến sĩ trong khoa học pháp y

Đọc thêm

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu luận án tiến sĩ khoa học máy tính

Đọc thêm

Hệ thống thông tin tiến sĩ

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu luận án tiến sĩ trong các hệ thống thông tin

Đọc thêm

Tiến sĩ Trái đất

Botswana International University Of Science And Technology
PhD
Anh
Khuôn viên trường

Nghiên cứu luận án tiến sĩ trên trái đất

Đọc thêm