PHDSTUDIES

So sánh Các Chương trình Tiến sĩ về Đổi mới ở Pháp 2020

Một vị tiến sĩ Triết học, tiến sĩ ngắn là một bằng cấp học thuật tiên tiến thu được trong các lĩnh vực khác nhau, biểu hiện lợi ích lớn và những thành tích trong nghiên cứu.

Pháp hiện là một trong 20 quốc gia thực hiện tốt nhất trong điều kiện của nền kinh tế do học tập giáo dục đại học theo định hướng kết quả tuyệt vời của họ. Hầu hết các khóa học tại các trường đại học được cung cấp bằng tiếng Pháp. Pháp có 60 công cộng và 100 trường đại học tư nhân.

Các Chương trình Tiến sĩ về Đổi mới Hàng đầu ở Pháp 2020

1 Kết quả trong Đổi mới, Pháp Filter

FDV chương trình khoa học phd cuộc sống

Center for Research and Interdisciplinary (CRI)
PhD
<
Toàn thời gian
Anh
Tại trường

Từ việc tạo ra của trường sĩ FDV vào năm 2006, mục tiêu tập trung vào khoa học đời sống. Theo truyền thống, các sinh viên đã theo đuổi dự án nghiên cứu liên ngành trong khoa h ...

Đọc thêm