Khu vực: Khoa học Vật lý, Trái đất và Vật liệu

 • Vật lý
 • Các quá trình vật lý và hóa học trong các hệ thống trái đất
 • Khoa học vật liệu

Vật lý

Vật lý vật chất cô đặc

 • Lý thuyết nhiều cơ thể của vật chất Ultracold
 • Hiện tượng siêu dẫn tại Nanoscale: Lý thuyết, Mô phỏng và Thí nghiệm
 • Lý thuyết về tính siêu lỏng của lỗ điện tử trong các thiết bị graphene
 • Sự giao nhau của BCS-BEC trong chất siêu lỏng và chất siêu dẫn đa thành phần

Vật lý thực nghiệm

 • Vật chất trong điều kiện khắc nghiệt
 • Vật lý bề mặt, giao diện và hệ thống nano
 • Vật lý, Vật lý thiên văn và Vũ trụ học với Sóng hấp dẫn
 • Vật chất mềm, Kính, Chất lỏng và Giải pháp Chất lỏng
 • Synchrotron bức xạ và nguồn bức xạ tiên tiến

Giáo dục Vật lý

Vật lý lý thuyết và tính toán

 • Vật chất hoạt động, Chuyển động Brown, Chuyển động vi khuẩn
 • Mô phỏng máy tính cho mô hình hóa và quang phổ phân tử
 • Vật chất mềm, phân cụm, vật lý không cân bằng, tính chất vận chuyển

Các quá trình vật lý và hóa học trong các hệ thống trái đất

Quá trình vỏ trái đất

 • Động đất
 • Lỗi và gãy xương
 • Dòng chảy chất lỏng
 • Nguy cơ tự nhiên và giảm thiểu rủi ro
 • Lưu vực trầm tích
 • Kiến tạo

Quá trình bề mặt trái đất

 • Khí hậu học
 • Khảo cổ học địa lý
 • Địa mạo
 • Thủy văn học
 • Neo-kiến tạo

Quá trình nhiệt độ áp suất cao

 • Động học kết tinh
 • Cấu trúc khoáng và nóng chảy
 • Núi lửa và núi lửa Magmatic
 • Tái chế rác thải

Giáo dục khoa học địa chất

Khoa học vật liệu

Sản xuất và chế biến nguyên liệu

 • Nguyên liệu cho thu hoạch và lưu trữ năng lượng
 • Vật liệu được tái chế từ chất thải
 • Kim loại, hợp kim và chất siêu dẫn

Đặc tính vật liệu tiên tiến

 • Phân tích tốt các tài liệu cho di sản văn hóa
 • Ứng dụng kỹ thuật bức xạ Synchrotron vào vật liệu tiên tiến
 • Tính chất vận chuyển, điện tử và cấu trúc của chất siêu dẫn
 • Vật liệu trong điều kiện khắc nghiệt

Vật liệu tổng hợp và vật liệu lai

 • Vật liệu sinh học và vật liệu tương thích sinh học
 • Vật liệu nano
 • Oxit và vật liệu tổng hợp cho điện cực và thiết bị
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
 • Người Ý

Xem 3 các khóa học tại University of Camerino the international School of Advanced Studies »

Cập nhật lần cuối Tháng Năm 11, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 11 2019
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 11 2019
End Date
Tháng 11 2022
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 11 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Tháng 11 2022