Các Ph.D. chương trình trong BioRobotics nhằm mục đích giáo dục các nhà nghiên cứu có năng lực cao với tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này. Các sinh viên sẽ được học trong một môi trường kích thích và đa ngành, cả hai thông qua các khóa học trình độ cao và thông qua một công việc đòi hỏi nghiên cứu, sáng tạo và độc đáo. Dự án nghiên cứu tiến sĩ sẽ được thực hiện tại trang bị rất tốt, nhà nước-of-the-nghệ thuật phòng thí nghiệm (trong các lĩnh vực như sinh học robot, vi mô và nano-công nghệ, mô phỏng sinh học, bộ phận giả) và thông qua công việc cá nhân và nhóm thực hiện dưới sự giám sát của một giảng viên toàn thời gian cam kết.

Các sinh viên sẽ điều tra như thế nào sinh học các hệ thống làm việc từ một quan điểm kỹ thuật, và sẽ sử dụng kiến ​​thức đó để theo đuổi các dự án nghiên cứu đầy thách thức nhằm xây dựng mô hình, thiết kế và xây dựng các thành phần mới và hệ thống cho các ứng dụng y sinh học, chẳng hạn như phẫu thuật và phục hồi chức năng. Những thành tựu của học sinh sẽ được đánh giá bằng số lượng các bài báo đăng trên tạp chí phản biện chuyên gia quốc tế và số lượng bằng sáng chế nộp.

Vào cuối của tiến sĩ chương trình, sinh viên sẽ có kỹ năng khoa học và kỹ thuật vững chắc, khả năng thụ thai và thực hiện các dự án nghiên cứu ban đầu, và một tinh thần kinh doanh tự trị.

Học sinh được nhận vào Ph.D. trong BioRobotics thêm vào một kỳ thi tuyển sinh thành công. Ứng viên đủ điều kiện phải giữ một Thạc sĩ Khoa học (thạc sĩ) bằng hoặc chức danh tương đương. Sinh viên đại học cũng có thể được áp dụng nếu họ tốt nghiệp trước khi bắt đầu khóa học.

Các Ph.D. Chương trình trong BioRobotics là một chương trình ba năm nghiên cứu tiên tiến và nghiên cứu giám sát; sau khi kết thúc chương trình, các di Diploma Perfezionamento được trao cho những sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu giáo khoa và thông qua một cuộc kiểm tra cuối cùng với luận văn luận án; các Diploma di Perfezionamento là tương đương với bằng Tiến sỹ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 6 các khóa học tại Scuola Superiore Sant'Anna »

Khóa học này là ở trường
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date