PHD trong hành chính công

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Since the reform and opening-up initiative was adopted, by seizing the historic opportunity brought by such strategies as “rejuvenating our country through science and education” and “strengthen the n ... Đọc thêm

Since the reform and opening-up initiative was adopted, by seizing the historic opportunity brought by such strategies as “rejuvenating our country through science and education” and “strengthen the nation with trained personnel”, as well as such projects as “Project 985” and “Project 211” implemented at the national level, LZU has enhanced its standard across the board guided by the principle of liberating the minds and driven by reform and opening up. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.