Nghiên cứu tiến sĩ về khoa học máy tính và viễn thông

Chung

Chương trình mô tả

Tiến sĩ nghiên cứu trong khoa học và Viễn thông Máy tính

Giới thiệu

Những thay đổi trong lĩnh vực khoa học máy tính và viễn thông chưa bao giờ năng động hơn. Công nghệ thông tin mới đang liên tục phát triển và chuyển giao của họ ở khắp mọi nơi và chạm diễn ra trên một tốc độ đáng kể. Nghiên cứu và nghiên cứu trong kỹ thuật hiện đại trên toàn thế giới, có như là một thách thức lớn sự phát triển của công nghệ mới và phương pháp mà sẽ cung cấp các giải pháp hiện đại trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Các chương trình nghiên cứu cho nghiên cứu tiến sĩ công nghệ thông tin chủ động giám sát các xu hướng toàn cầu và châu Âu và nhu cầu của xã hội. Chương trình này được dựa trên kiến ​​thức khoa học hiện đại trong lĩnh vực này cho phép sinh viên có được nghiên cứu tiên tiến, kiến ​​thức lý thuyết và thực hành và phát triển các kỹ năng kỹ năng nghiên cứu, kiến ​​thức kỹ thuật và quản lý.

CHƯƠNG TRÌNH KẾT QUẢ

Các chương trình nghiên cứu phấn đấu để đưa vào trọng tâm những thách thức trong tương lai của khoa học thông tin và kỹ thuật máy tính mà có thể có hướng khắc phục thông qua nâng cấp liên tục mà lần lượt có thể chỉ trên cơ sở kiến ​​thức khoa học hiện đại.

Các nghiên cứu tiến sĩ của chương trình nghiên cứu này trong khoa học thông tin và viễn thông được tổ chức như: Ba năm chương trình học cho các nghiên cứu toàn thời gian.

Trình độ tiến sĩ trong khoa học thông tin và viễn thông bao gồm: Các tính năng định tính của thông tin về chương trình nghiên cứu cho nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học được thể hiện thông qua các mô-đun. Các khóa học của nghiên cứu tiến sĩ, mà sẽ được thực hiện với chương trình này nghiên cứu thuộc các thành phần sau: Đào tạo trong nghiên cứu khoa học thông qua các khóa học cho có được kiến ​​thức và kỹ năng nghiên cứu chung, nâng cao trình độ của giáo dục thông qua các khóa học trong lĩnh vực cụ thể của nghiên cứu, hội thảo tiến sĩ , hội thảo và nghiên cứu thực hành, nghiên cứu, chuẩn bị và bảo vệ luận án tiến sĩ.

VUI LÒNG YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN CHO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI.

Cập nhật lần cuối Tháng 8 2015

Giới thiệu về trường

The University of Information Science and Technology, "St. Paul the Apostle" (UIST) is one of the most welcoming Universities in Macedonia. With a dedicated staff and administration, all students that ... Đọc thêm

The University of Information Science and Technology, "St. Paul the Apostle" (UIST) is one of the most welcoming Universities in Macedonia. With a dedicated staff and administration, all students that attend UIST leave it feeling like they have a new family. Đọc ít hơn