Tom tăt nội dung chương trinh

sinh viên DPhil thực hiện nghiên cứu giám sát nhưng độc lập, vào cuối mà họ gửi một luận án không quá 100.000 từ thể hiện các kết quả của nghiên cứu đó. Luận án này phải chứng minh sự quen thuộc với, và sự hiểu biết của chủ thể, nguồn gốc và cơ quan chức năng của nó. Nó sẽ hiển thị phân biệt đối xử quan trọng và ý nghĩa của tỷ lệ trong việc đánh giá chứng cứ và các bản án của người khác. Một luận án DPhil phải thể hiện một đóng góp ban đầu để các kiến ​​thức về kinh tế, hoặc bằng việc khám phá kiến ​​thức mới, hoặc bằng việc thực hiện một cách tiếp cận quan trọng mới và độc lập.

Ứng dụng

Nếu bạn muốn áp dụng, xin vui lòng điền vào mẫu đơn điện tử trực tuyến của chúng tôi và tải lên thạc sĩ hoặc bằng cử nhân với bản dịch tiếng Anh chính thức, bản sao hộ chiếu và chứng chỉ tiếng Anh (nếu có). Vui lòng gửi email cho chúng tôi chủ đề nghiên cứu kế hoạch của bạn để info@ibs-b.hu~~V ngay khi ứng dụng trực tuyến.

Vào cửa quanh năm. Ứng dụng, Skype phỏng vấn và kiểm tra tiếng Anh miễn phí.

Yêu cầu tuyển sinh • đầu tiên hoặc thứ hai lớp, mức độ phân chia trên hoặc kinh nghiệm làm việc đáng kể. Bằng Thạc sĩ được ưa thích, • kỹ năng tiếng Anh đủ và kiến ​​thức học thuật kiểm tra IBS Cán bộ nghiên cứu với một phỏng vấn định hướng qua Skype sau khi ứng dụng trực tuyến. Các cuộc phỏng vấn tiếp theo là kiểm tra ngôn ngữ IBS English (bạn có thể được miễn thi với số điểm đủ IELTS, TOEFL, Cambridge hay Pearson), • sau khi một cuộc phỏng vấn Skype thành công và sinh viên kiểm tra tiếng Anh phải nộp / kế hoạch của mình bằng email . Nếu kế hoạch được chấp nhận, sinh viên sẽ tiến hành chuyển tiền trả lệ phí năm đầu tiên và sẽ có một khuôn mặt-đối-mặt tư vấn về / kế hoạch của mình với Giám sát.

Đầu tiên tất cả học sinh được đăng ký như là học sinh MPhil và vào cuối năm đầu tiên khi đề xuất nghiên cứu của họ được đánh giá các quyết định về việc chuyển đổi sang các DPhil.

Phương pháp giảng dạy

Các ứng cử viên dành một phần đáng kể của các nghiên cứu của họ tiến hành nghiên cứu giám sát, cuối cùng mà họ gửi một luận án thể hiện các kết quả của nghiên cứu đó. Luận án này phải chứng minh sự quen thuộc với, và sự hiểu biết của chủ thể, nguồn gốc và cơ quan chức năng của nó. Nó sẽ hiển thị phân biệt đối xử quan trọng và ý nghĩa của tỷ lệ trong việc đánh giá chứng cứ và các bản án của người khác. Các chủ đề nên được giải quyết một cách có thẩm quyền và học thuật.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại International Business School – Budapest »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
6,200 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date