dba trong kinh doanh quốc tế

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates.

Horizons University delivers high-level degrees From Bachelors to Doctorates. Đọc ít hơn
Paris
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.