PHDSTUDIES.VN

So sánh Các Chương trình DBA về Nghiên cứu Kinh tế bền vững

Khóa đào tạo Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) mang tới cơ hội tìm hiểu về kĩ năng lãnh đạo, thực hành lý thuyết, xuất bản và phổ biến kiến thức, cũng như thiết kế nghiên cứu và nhiều chủ đề khác nữa. Chương trình đào tạo này hướng tới những sinh viên muốn tiếp tục làm trong giới học thuật hoặc muốn trở thành nhà tư vấn.

Một chương trình trong các nghiên cứu kinh tế bền vững có thể giới thiệu sinh viên với mối quan hệ liên kết giữa hệ sinh thái và nền kinh tế và có thể giải quyết các mối quan tâm về môi trường của sự lạm dụng trong mối quan hệ đó. Các khóa học có thể bao gồm cơ sở hạ tầng và sử dụng lâu dài tài nguyên thiên nhiên để hỗ trợ sự tồn tại của con người.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Chương trình Đào tạo Tiến sĩ về Nghiên cứu Kinh tế bền vững 2019

1 Kết quả trong Nghiên cứu Kinh tế bền vững Filter

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh - Quản lý bền vững

Sustainability Management School
Học tại trường kết hợp trực tuyến Toàn thời gian Bán thời gian 3 năm Tháng Chín 2019 Thụy Sĩ Gland + 1 nhiều hơn

Trọng tâm chính của nghiên cứu là về sự tích hợp sáng tạo của kiến ​​thức kinh doanh với các vấn đề phát triển bền vững. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế, quản lý môi trường và công bằng xã hội là những phần cấu thành của tất cả các dự án DBA