Chương trình tiến sĩ trong khoa học và kỹ thuật của polyme và composite

Mục tiêu của khóa học được cung cấp những kiến ​​thức giáo dục và khoa học có liên quan sẽ được yêu cầu phải:
i) khuyến khích học sinh phát triển, theo một cách độc lập, làm việc khoa học và nghiên cứu sâu sắc tiên tiến trong lĩnh vực dự kiến,
ii) cung cấp học viên kiến ​​thức tiên tiến trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật của polyme và composite,
iii) làm sâu sắc thêm các kiến ​​thức thu được của sinh viên trong các khóa học kỳ trước đó để cung cấp cho họ một đào tạo tốt hơn và chuẩn bị cho cuộc sống năng động, vì vậy họ có thể đóng góp vào sự tiến bộ của kiến ​​thức hiện tại trong khoa học và kỹ thuật của polyme và composite thông qua một nghiên cứu sáng tạo , phê bình và độc lập

Tiếp cận với giáo dục đại học

Kết luận của Tiến sĩ này cho phép thực hiện các hoạt động nghiên cứu ở bậc sau tiến sĩ

Tuyển dụng

Người có bằng tiến sĩ về khoa học và kỹ thuật của polyme và composite sẽ có kỹ năng phù hợp để lấy vị trí trách nhiệm trong việc phát triển và phối hợp nghiên cứu khoa học, quản lý các quá trình phức tạp và những người có trình độ cao, cả trong công nghiệp như trong khoa học kỹ thuật hệ thống nghiên cứu ở cấp quốc gia và quốc tế.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
  • Portuguese (Portugal)

Xem 12 các khóa học tại University of Minho - School of Engineering »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date