Chương trình chu kỳ thứ ba (PhD) trong Kỹ thuật Xây dựng đã được đưa ra trong năm 2008 và sửa đổi cho năm học 2012/2013, phù hợp với các nguyên tắc của tiến trình Bologna và Nghị định 74/2006-Luật của ngày 24 tháng 3, trong đó xác định Degrees học và Giáo dục Văn bằng cao hơn.

Các nguyên tắc hướng dẫn của Chương trình Tiến sĩ về Kỹ thuật Xây dựng là những điều sau đây:

 • để bổ sung cho việc đào tạo nhận bởi người có bằng thạc sĩ và bằng cấp đại học 5 năm trong lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật, đặc biệt là dân kỹ thuật, bằng cách cung cấp đào tạo tiên tiến trong khu vực đang phát triển nhanh như Xây dựng, Kiến trúc và địa kỹ thuật, Thủy lực và Môi trường, như cũng như Kế hoạch và Giao thông vận tải cơ sở hạ tầng, đặc biệt chú trọng vào việc đổi mới và phát triển của công nghệ và quy trình trong các lĩnh vực này và trên các nguồn nguyên liệu / sản phẩm cho các công nghệ xây dựng;
 • để cung cấp cho sinh viên với đào tạo vững chắc về phương pháp nghiên cứu và thử nghiệm, trong đó có thể cho phép họ nhận thức và thúc đẩy việc xây dựng các dự án nghiên cứu và phát triển trong học tập và / hoặc các ngữ cảnh chuyên nghiệp, góp phần làm tăng khả năng của mình về nghiên cứu, phát triển công nghệ và, do đó, khả năng của họ để đổi mới để đạt được kiến ​​thức hơn nữa trong lĩnh vực này;
 • đẩy mạnh nghiên cứu Kỹ thuật Xây dựng liên quan đến phát triển công nghệ, thúc đẩy hợp nhất của họ như là một yếu tố quan trọng của ngành công nghiệp.

Tiếp cận với giáo dục đại học

Mục tiêu chính của Chương trình Tiến sĩ về Kỹ thuật Xây dựng là để đào tạo các chuyên gia có trình độ cao và các nhà nghiên cứu có khả năng tiến hành nghiên cứu, phát triển và đổi mới công tác tự trị trong bối cảnh học thuật hoặc kinh doanh trong lĩnh vực Xây Dựng. Tập hợp các kỹ năng được mua lại bởi nghiên cứu sinh trong cuộc sống học tập của họ sẽ tăng cường sự tương tác giữa các trường đại học và các doanh vải và sẽ góp phần hướng tới khả năng cạnh tranh và tính bền vững của ngành Xây dựng ở cấp quốc gia và quốc tế.

Hình thức truy cập

Truy cập vào chu kỳ này của nghiên cứu đòi hỏi một ứng dụng cho Trường Kỹ thuật của Đại học Minho.

Thông tin này không thay thế tham khảo ý kiến ​​của các Quy chế của chu kỳ nghiên cứu hàng đầu để có được mức độ của bác sĩ từ Đại học Minho và các tài liệu khác.

Yêu cầu chính thức

Đủ điều kiện cho chương trình Tiến sĩ về Kỹ thuật Xây dựng là:

 1. Những người có bằng thạc sĩ về Kỹ thuật Xây dựng hoặc tương đương quy phạm pháp luật;
 2. Những người có bằng đại học tín dụng 300 ECTS trong Civil Engineering, với một sơ yếu lý lịch có liên quan học thuật, khoa học, được công nhận bởi Ủy ban Chỉ đạo Chương trình tiến sĩ như chứng thực vào công cuộc hoàn thiện chu trình nghiên cứu này và được xác nhận bởi Hội đồng khoa học Trường Kỹ thuật;
 3. Chủ sở hữu của một sơ yếu lý lịch học tập, khoa học hay chuyên nghiệp, được công nhận bởi Ủy ban Chỉ đạo Chương trình tiến sĩ như chứng thực năng lực để hoàn thành chu kỳ này của nghiên cứu của Ủy ban Chỉ đạo Chương trình tiến sĩ và được xác nhận bởi Hội đồng khoa học của trường Kỹ thuật.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

 1. Học thuật, khoa học và kỹ thuật Sơ yếu lý lịch;
 2. Cung cấp khả năng kinh nghiệm chuyên môn trong khu vực;
 3. Khi coi là thích hợp bởi ban giám khảo, các ứng viên có thể nhận được một lời đề nghị phỏng vấn, trong trường hợp này là kết quả của các cuộc phỏng vấn sẽ là người vào thứ hạng của các ứng cử viên.

Thời hạn nộp đơn

 1. Giai đoạn 1 Tháng Tám 24 - Tháng Chín 4, 2015 (năm học 2015/2016)
 2. Giai đoạn thứ 4 thứ 2 đến ngày 15 tháng 1 năm 2016 (năm học 2015/2016)
 3. 3 giai đoạn 04-ngày 15 tháng 1, 2016 (năm học 2016/2017)
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Portuguese (Portugal)

Xem 12 các khóa học tại University of Minho - School of Engineering »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
6 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date