Chương trình Tiến sĩ tại Process-, năng lượng và kỹ thuật tự động hóa

HSN Process

Tiến sĩ này liên quan đến các lĩnh vực công nghệ xử lý, công nghệ môi trường và kỹ thuật điều khiển học, với các ứng dụng có liên quan trong lĩnh vực hệ thống process- và năng lượng kỹ thuật công nghiệp.

Về mức độ

quy trình và kỹ thuật năng lượng quan trọng các lĩnh vực nghiên cứu là nhiệt động lực học, thiết bị quá trình, quá trình vận chuyển, lưu lượng, công nghệ bột, xúc tác, lọc khí và chất lỏng chảy, đốt, năng lượng từ các nguồn tái tạo, quá trình hội nhập, gas an toàn và an toàn kỹ thuật nói chung cũng như năng lượng và phục hồi vật liệu.

Trong điều khiển học kỹ thuật, các khu vực trung tâm của nghiên cứu là mô hình cơ học và nhận dạng hệ thống, mô phỏng, cảm biến và công nghệ đo lường, kỹ thuật điều khiển và giám sát quá trình.

Tại TUC, mức độ này được neo trong ba chương trình Thạc sĩ Công nghệ: Quy trình công nghệ, công nghiệp CNTT và Tự động hóa và năng lượng và công nghệ môi trường.

Tuyển dụng

Các chương trình tiến sĩ đủ điều kiện cho học sinh hoạt động nghiên cứu ở mức độ học tập cao và cho công việc khác mà đòi hỏi một mức độ cao của cái nhìn sâu sắc khoa học.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 6 các khóa học tại University College of Southeast Norway »

Khóa học này là ở trường
Duration
6 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date