Chương trình FPM-ABPM được thiết kế để trang bị cho sinh viên với các kỹ năng chuyên môn phù hợp cho nghề nghiệp trong giảng dạy quản lý, nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các vị trí cả bên trong và bên ngoài học viện. Sinh viên chọn trường chuyên môn của mình từ các khu vực, nơi mà các nhu cầu công nghiệp và Viện có chuyên môn. Các học giả FPM-ABPM của Viện dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò hàng đầu trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của quốc gia cho các kỹ năng phân tích sâu hơn và khả năng nghiên cứu thực tế có liên quan trong lĩnh vực quản lý. Chương trình thu hút trên kinh nghiệm của Ấn Độ và toàn cầu trong đào tạo tiến sĩ trong quản lý và lĩnh vực liên quan khác nhau. Chương trình cũng được thiết kế để phục vụ như là một địa điểm để nuôi dưỡng cuộc tranh luận học thuật khác nhau liên quan đến nghiên cứu và hoạt động của CARP quản lý. Cấu trúc chương trình bao gồm một thành phần quan trọng của đào tạo nghiên cứu, tạo điều kiện cho cả trong nhà và các nhà nghiên cứu truy cập. Tham gia FPM-ABPM dự kiến ​​sẽ phát triển một sự hiểu biết sâu sắc trong các lĩnh vực nghiên cứu lựa chọn của họ.

Thời gian tối thiểu dự kiến của chương trình là bốn năm và thời gian cho phép tối đa là sáu năm. Sinh viên không hoàn thành các yêu cầu trong khoảng thời gian này sẽ được coi là đã rút khỏi chương trình. Trong hai năm đầu tiên, sinh viên làm việc khóa học và trong những năm tiếp theo anh / cô ấy không làm việc luận án.

Sau đại học từ bất kỳ kỷ luật với ít nhất 55% điểm có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương thu được sau khi ít nhất ba năm làm việc tiếp theo để học cao hơn trung học (10 +2) hoặc tương đương, có đủ điều kiện để áp dụng. Những người có trình độ chuyên nghiệp như CA, ICWA và CS được coi là tương đương với một mức độ sau đại học và có ít nhất 55% điểm, cũng có đủ điều kiện.

Các ứng cử viên đủ điều kiện với bất kỳ một trong những điểm sau đây sẽ được gọi trực tiếp cho trình bày và phỏng vấn:

* CAT (điểm số của hai năm cũ với yêu cầu cắt) theo quyết định của IIPMB.

* GMAT / GRE (không quá năm năm)

* UGC-CSIR-JRF/NET (điểm số không quá năm năm) trong khu vực có liên quan về chuyên môn.

* ICAR NET (điểm số không quá 5 năm)

NRI và các ứng cử viên nước ngoài với điểm hợp lệ đủ điều kiện để áp dụng.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2020
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
- INR 35.000-50.000 năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date