"Hoa Graduate School Khoa học Nông nghiệp, Đại học Iwate. (Tiến sĩ)" được tổ chức trên cơ sở ba khóa học Thạc sĩ (Nông nghiệp, Nông nghiệp và khoa học đời sống) của Đại học Hirosaki, Đại học Iwate, Đại học Yamagata, Khóa học của Thạc sĩ (Chăn nuôi) của Đại học Obihiro Nông nghiệp và Thú y, và các nghiên cứu cơ sở vật chất của từng trường đại học. trường phái này được điều hành hợp tác chặt chẽ với khóa học của Thạc sĩ của bốn trường đại học và cung cấp một độc lập 3 năm tiến sĩ Course. mỗi học sinh có thể chọn giáo sư tư vấn lớn của họ từ giảng viên thuộc một trong các trường đại học thành và nghiên cứu đối tác khác tổ chức. Và họ tham dự các trường đại học nơi giáo sư tư vấn lớn của họ thuộc về.

UGAS có 4 chuyên ngành như sau.

  1. Bioproduction Khoa học
  2. Khoa học tài nguyên sinh học
  3. Cryobiosystems Khoa học
  4. Khoa học Môi trường sinh học
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại Hirosaki University »

Khóa học này là ở trường
Duration
3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày