Các dự án nghiên cứu thăm viếng các sinh viên tốt nghiệp

PI có một số dự án nghiên cứu được tài trợ để thăm viếng các sinh viên tốt nghiệp (tiến sỹ và cao học). Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ phải mất nhiều tháng để thực hiện PI dưới sự giám sát của một khoa PI. Bằng cấp được cấp bởi Đại học phụ huynh của học sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

http://www.pi.ac.ae/PI_ACA/pgp/research_projects.php

Các ứng viên đủ điều kiện quan tâm nên liên hệ trực tiếp với giảng viên PI phụ trách dự án. Các tiêu chí để lựa chọn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ tương tự như tiêu chí lựa chọn sinh viên PI.

Gói du học dành cho sinh viên tốt nghiệp bao gồm:

  1. Vé máy bay (kinh tế) từ và về nước,
  2. Chỗ ở miễn phí,
  3. Bảo hiểm y tế,
  4. Học phí hàng tháng phụ thuộc vào thâm niên.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu nhập học, vui lòng truy cập liên kết sau

http://www.pi.ac.ae/PI_ACA/pgp/phd.php

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh