Bằng tiến sĩ. trong Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (EnSE)

King Abdullah University of Science and Technology

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bằng tiến sĩ. trong Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (EnSE)

King Abdullah University of Science and Technology

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (EnSE) chuẩn bị cho học sinh làm việc với nhiều thách thức cấp bách nhất trên thế giới. Có một mối quan tâm trên toàn thế giới với sự sẵn có của nước sạch; EnSE kiểm tra các phương pháp để làm sạch và tái sử dụng nước, cũng như để làm giảm sự ô nhiễm của dự trữ hiện có. Trọng tâm của chương trình là kiểm tra tác động của con người lên môi trường thông qua việc khai thác tài nguyên; bao gồm tiêu dùng quá mức, suy thoái đất và ô nhiễm nước. Kết quả của những nỗ lực này có thể cung cấp các giải pháp cho sự khan hiếm nước, ô nhiễm đất.

Chương trình này bao gồm bốn bài: Chất lượng nước, Hóa học, và Điều trị; Vi sinh vật môi trường và công nghệ sinh học; Thủy văn môi trường và Cơ học chất lỏng; và Vật liệu cho Khoa học và Kỹ thuật Môi trường.
Học sinh tham gia chương trình ghi danh vào một tập các khóa học cốt lõi và sau đó đi các khóa học đặc biệt trong một trong ba bài nhạc chính. Các khóa học còn lại là kỹ thuật tự chọn. Ba bài hát cùng nhau bao gồm các lĩnh vực quan trọng nhất trong Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, và các khóa học đặc biệt cốt lõi cộng với môn tự chọn sẽ trang bị cho sinh viên một sự nghiệp thành công và hiệu quả trong các lĩnh vực này.

Bằng tiến sĩ. TRÌNH ĐỘ

Bằng tiến sĩ về Tiến sĩ (Ph.D.) được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên tìm kiếm sự nghiệp nghiên cứu trong học viện và ngành công nghiệp. Nó được cung cấp độc quyền như là một chương trình toàn thời gian.

Yêu cầu về cư trú tối thiểu tại KAUST là 3,5 năm đối với sinh viên có bằng cử nhân và 2,5 năm đối với sinh viên có bằng MS. Điểm trung bình tối thiểu 3.0 phải đạt được cho tất cả các môn học ở bậc tiến sĩ. Các khóa học riêng lẻ yêu cầu tối thiểu là một tín chỉ B- để kiếm được tín chỉ khóa học.

Tiến sĩ mức độ bao gồm các bước sau:

  • Bảo đảm một Cố vấn Dissertation
  • Hoàn thành chương trình học theo chương trình
  • Vượt qua kỳ thi Đạt tiêu chuẩn
  • Đạt đề xuất Đề xuất luận văn để có được tình trạng ứng cử
  • Chuẩn bị, trình và bảo vệ thành công luận văn Tiến sĩ
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối February 27, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Price
Giá
Miễn phí
Locations
Ả Rập Saudi - Thuwal, Makkah Province
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Ả Rập Saudi - Thuwal, Makkah Province
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ