Bằng tiến sĩ. trong Khóa học Khoa học Thiết kế và Thông tin

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Luyện thi

Discover various courses to make sure you are best prepared for your tests, to get the top grades you are able to.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Học bổng

Khám phá những chương trình học bổng để hỗ trợ cho quá trình học đại học của bạn trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Takushoku University is an international university with a rich history and tradition that was established in 1900 with a pledge to cultivate global individuals capable of contributing to Asia and the ... Đọc thêm

Takushoku University is an international university with a rich history and tradition that was established in 1900 with a pledge to cultivate global individuals capable of contributing to Asia and the world. Đọc ít hơn
Bunkyo City , Hachioji + 1 Hơn Ít hơn