Bác sĩ của Triết học (Giáo dục) (Nghiên cứu)

Taylor’s University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bác sĩ của Triết học (Giáo dục) (Nghiên cứu)

Taylor’s University

Các ứng viên theo đuổi tiến sĩ (Giáo dục) phải phát triển cách tiếp cận tư duy độc lập và chuyên môn độc đáo trong mối quan tâm nghiên cứu của họ. Nghiên cứu độc lập đòi hỏi phải khảo sát kỹ lưỡng về một chủ đề với mục đích xây dựng các ý tưởng, phát hiện và lý thuyết mới và nguyên bản.
Tất cả các sinh viên tiến sĩ được yêu cầu tham dự phương pháp nghiên cứu
Trường Giáo dục của Taylor cam kết phát triển các nhà giáo dục say mê nghề dạy học. Chúng tôi trao quyền cho sinh viên với kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực của các thực tiễn lớp học tốt nhất kết hợp công nghệ tiên tiến.
Chúng tôi nhấn mạnh sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn dựa trên các kết quả nghiên cứu đã được thành lập và các phương pháp tiên tiến. Ở trường Giáo dục, học sinh được đắm mình trong một môi trường học tập thúc đẩy sự tăng trưởng giáo dục suốt đời và sự phát triển nghề nghiệp liên tục. Học tập tự điều chỉnh (SRL) và thực hành phản chiếu sẽ là nền tảng của phương pháp giảng dạy và học tập của chúng tôi và điều này thúc đẩy sinh viên của chúng ta nắm lấy quyền học tập của mình.
Tại Trường Giáo dục, sinh viên sẽ trải nghiệm một cuộc hành trình học tập thú vị và đầy thách thức mà không chỉ căn cứ vào nguyên tắc cơ bản về giáo dục âm thanh mà còn đi qua các yếu tố của kích thước thực và ảo của học tập. Trường Giáo dục sẽ đặt bạn trên một con đường hướng tới một cam kết làm giàu, nâng cao quyền năng và enlightening trong một nghề nghiệp tác động đến cuộc sống của các thế hệ tương lai của chúng tôi.

Các lĩnh vực chính của nghiên cứu được cung cấp trong chương trình tiến sĩ là:

Quản lý Giáo dục và Lãnh đạo

 • Chính sách giáo dục
 • Quản trị Giáo dục
 • Tư vấn và giám sát trong giáo dục
 • Cải cách giáo dục
 • Lãnh đạo trường

Giảng dạy và Giảng dạy

 • Lý thuyết và Thực hiện Chương trình
 • giáo dục toán học
 • xã hội học giáo dục
 • Phương pháp giảng dạy
 • Quản lý lớp học

Công nghệ, Sáng kiến ​​và Thiết kế Học

 • e-Learning
 • ICT trong giáo dục
 • Thiết kế bài giảngĐánh giá giáo dục
 • Đánh giá lớp học
 • Thử nghiệm và đánh giá
 • Đánh giá trong Giáo dục Đại học

Phát triển giáo viên

 • Đào tạo giáo viên
 • Giáo viên phát triển chuyên nghiệp
 • Giáo dục thường xuyên

Ngôn ngữ Giáo dục và Literacies

 • Giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (TESL)
 • Dạy văn học
 • Dạy đọc

Giáo dục và Xã hội

 • Giáo dục đa văn hóa
 • Giới tính và giáo dục
 • Giáo dục Hòa bình
 • Học tập suốt đời
 • Triết học về Giáo dục
 • Giáo dục cho Phát triển Bền vững
 • Xã hội học Giáo dục
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối March 25, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Sáu 2019
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
Price
Giá
19,386 USD
Locations
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Ngày bắt đầu : Tháng Sáu 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Sáu 2019
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 8 2019
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Malaysia - Subang Jaya, Selangor
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ