Bác sĩ của Triết học trong quản lý

AIMST University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bác sĩ của Triết học trong quản lý

AIMST University

Học kỳ 1

Tùy chọn sự nghiệp

Hỗ trợ tài chính

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Ghi danh mở rộng
Duration
Thời hạn
1 học kỳ
Toàn thời gian
Locations
Malaysia - Alor Setar, Kedah
Ngày bắt đầu : Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Ghi danh mở rộng
Malaysia - Alor Setar, Kedah
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ