Bác sĩ của Triết học trong môi trường xây dựng (theo nghiên cứu)

Infrastructure University Kuala Lumpur

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bác sĩ của Triết học trong môi trường xây dựng (theo nghiên cứu)

Infrastructure University Kuala Lumpur

phdbe

Các Bác sĩ của Triết học (PhD) trong chương trình Môi trường Xây dựng nhằm cung cấp cơ hội cho các chuyên gia và sinh viên tốt nghiệp để theo đuổi kiến ​​thức cao hơn thông qua phân tích, tổng hợp và nghiên cứu trong lĩnh vực Môi trường Xây dựng đầy thử thách. Chương trình này được khuyến khích cho những người mong đợi để tham gia vào một sự nghiệp chuyên nghiệp trong nghiên cứu, giảng dạy hoặc làm việc kỹ thuật có tính chất tiên tiến.

Các tính năng chính

 • Để cung cấp cho sinh viên với sự linh hoạt của nghiên cứu và phát triển khả năng trí tuệ của sinh viên trong các lĩnh vực chuyên ngành của môi trường xây dựng.
 • Để trang bị cho sinh viên những kiến ​​thức tiên tiến, các công cụ và kỹ thuật mà sẽ hỗ trợ năng lực nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.
 • Để lộ sinh viên đến biên giới nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn trong môi trường xây dựng.

Yêu cầu nhập học

 • Bằng Một Thạc sĩ chấp nhận bởi Thượng viện IUKL; HOẶC LÀ
 • trình độ khác tương đương với bằng Thạc sĩ được chấp nhận bởi Thượng viện IUKL
 • Đối với ứng viên địa phương, một ngôn ngữ cấp độ tiếng Anh được coi là đủ để thoả mãn hoàn thành khóa học
 • ứng viên quốc tế có xuất xứ từ một quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ; HOẶC được yêu cầu phải có một số điểm tối thiểu TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0 .; HOẶC đã đạt được một mức độ từ một trường đại học nơi mà các phương tiện giảng dạy bằng tiếng Anh.

Lĩnh vực nghiên cứu

 • kiến trúc
 • Kỹ thuật Geomatic
 • Số lượng khảo sát
 • vườn sắp đặt như cảnh
 • quản lý thiết bị
 • Địa ốc

Hoặc bất kỳ lĩnh vực khác có liên quan trong môi trường xây dựng.

Cơ cấu phí

SINH VIÊN MALAYSIA

 • Học phí RM45,630.00
 • Tiền đặt cọc (hoàn lại) RM300.00
 • Bảo hiểm RM70.00 / năm
 • Tổng chi phí (xấp xỉ) RM46,100.00

SINH VIÊN QUỐC TẾ

 • Học phí RM45,900.00
 • Phí Caution (hoàn lại) RM1,500.00
 • Sinh viên quốc tế hành chính Phí RM4,200.00
 • Bảo hiểm Y tế RM500.00 / năm
 • Visa Processing RM360.00 / năm
 • Khám RM250.00 / năm
 • Tổng chi phí (xấp xỉ) RM53,900.00
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
3 - 6 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
46,100
Phí Malaysia Sinh viên: RM 46.100 / Sinh viên Quốc tế Học phí: RM 53,900
Locations
Malaysia - Kajang, Selangor
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Malaysia - Kajang, Selangor
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ