thương mại

Mức độ tiến sĩ trong chương trình cử nhân Kinh tế cho phép các ứng cử viên để lựa chọn một chủ đề nghiên cứu từ bất kỳ lĩnh vực chuyên ngành Kinh tế, chẳng hạn như kinh tế nói chung, kinh tế vận tải, và các thị trường tài chính.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Khóa học này là ở trường
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày