Bác sĩ của thương mại trong kinh tế

University of Fort Hare

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Bác sĩ của thương mại trong kinh tế

University of Fort Hare

thương mại

Mức độ tiến sĩ trong chương trình cử nhân Kinh tế cho phép các ứng cử viên để lựa chọn một chủ đề nghiên cứu từ bất kỳ lĩnh vực chuyên ngành Kinh tế, chẳng hạn như kinh tế nói chung, kinh tế vận tải, và các thị trường tài chính.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Duration
Thời hạn
Toàn thời gian
Locations
Cộng hòa Nam Phi - Alice, Eastern Cape
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Cộng hòa Nam Phi - Alice, Eastern Cape
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ