Bác sĩ của thương mại trong kinh tế

Chung

Chương trình mô tả

thương mại

Mức độ tiến sĩ trong chương trình cử nhân Kinh tế cho phép các ứng cử viên để lựa chọn một chủ đề nghiên cứu từ bất kỳ lĩnh vực chuyên ngành Kinh tế, chẳng hạn như kinh tế nói chung, kinh tế vận tải, và các thị trường tài chính.

Cập nhật lần cuối Tháng 2 2017

Giới thiệu về trường

A vibrant, equitable and sustainable African university, committed to teaching and research excellence at the service of its students, scholars and the wider community.

A vibrant, equitable and sustainable African university, committed to teaching and research excellence at the service of its students, scholars and the wider community. Đọc ít hơn
Alice , Giám mục , Đông London + 2 Hơn Ít hơn