bác sĩ của nghệ thuật sáng tạo

University of Technology Sydney

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

bác sĩ của nghệ thuật sáng tạo

University of Technology Sydney

Mức độ nghiên cứu được cung cấp bởi UTS: truyền thông là đặc biệt có giá trị cho những người muốn theo đuổi một sự nghiệp học tập, sự nghiệp nghiên cứu mức độ tiên tiến của thực hành chuyên nghiệp.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
4 - 8 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
Giá
12,810 AUD
trong AUD cho mỗi học kỳ 24cp
Locations
Úc - Sydney, New South Wales
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Úc - Sydney, New South Wales
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ