Bác sĩ của giáo dục (Ed.D)

Chung

Chương trình mô tả

Các Bác sĩ của mức độ giáo dục (Tiến sĩ Giáo dục) chuẩn bị các học giả và các nhà lãnh đạo giáo dục cho thế kỷ 21. Các Tiến sĩ Giáo dục là tập trung vào sự phát triển của môi trường giáo dục và nhằm mục đích đào tạo sinh viên tiến sĩ với một nền tảng đa ngành rộng và vững chắc, để hiểu được vấn đề của việc tạo ra và thực hiện các hệ thống học tập mới kết hợp các loại khác nhau của giao học tập.

Học sinh tiến hành nghiên cứu tiên tiến nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc nhất trong giáo dục. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên tốt nghiệp có thể mất vị trí là giảng viên đại học, các nhà lãnh đạo giáo dục cấp cao, và hoạch định chính sách.

Mục tiêu chương trình

tập huấn
Chuẩn bị sinh viên tiến sĩ cho việc thiết kế và thực hiện môi trường học tập mới và hệ thống giáo dục có hiệu quả cao.

Quản lý kiến ​​thức
Tăng cường quản lý tri thức (KM) là quá trình nhận biết, sắp xếp và sử dụng tài sản kiến ​​thức trong các cơ sở giáo dục để cải thiện môi trường học tập.

Sáng tạo
Xây dựng môi trường đổi mới thông qua các công cụ công nghệ và mô hình giáo dục mới.

Nghiên cứu
Cải thiện giáo dục thông qua việc nghiên cứu và phát triển của hệ thống và môi trường chất lượng cao nhất về giáo dục.

Các khóa học cốt lõi (18 tín chỉ)

 • DOE 8000 Các vấn đề và xu hướng
 • DOE 8002 Cơ sở lý thuyết của môi trường học tập
 • DOE 8003 Công nghệ và tổ chức giáo dục
 • DOE Process Management 8004 Kiến thức trong giáo dục
 • DOE 8005 Phân tích chính sách trong giáo dục
 • DOE 8006 Thập Quốc và Cross Quan điểm văn hóa trong giáo dục

Các khóa học nghiên cứu

 • DBR 9008 Tìm kiếm thông tin về nghiên cứu
 • DBR 9009 Thiết kế và nghiên cứu phương pháp
 • DBR 9010 Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu
 • DBR 9011 Bộ sưu tập và phân tích các dữ liệu nghiên cứu

Luận án

 • DBD 9012 dự án luận án
 • DBD 9013 luận án đề xuất
 • DBD 9014 tiến sĩ Luận án Quốc phòng
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The mission of Humboldt International University is to offer quality educational services in suitable virtual environments in order to meet the learning needs of students through the development and i ... Đọc thêm

The mission of Humboldt International University is to offer quality educational services in suitable virtual environments in order to meet the learning needs of students through the development and implementation of appropriate technologies. We encourage and support innovation and creativity, utilizing technology as the backbone of our content delivery. We foster an environment conducive to quality learning experiences through a problem solving model and a competency based approach, coupled with the academic and practical training that enables students to achieve their professional goals. Đọc ít hơn
Hoa Kỳ trực tuyến