• Học bổng Chính phủ Trung Quốc: Theo "Các biện pháp của Status Học bổng Chính phủ Trung Quốc"
  • Đại Liên Chính phủ thành phố học bổng: 15,000RMB / năm
  • DPU học bổng hạng nhì: 2,000RMB / năm
  • DPU học bổng hạng ba: 1,000RMB / năm
  • Học bổng cá nhân đối với hoạt động: 500RMB / năm
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Trung Quốc

Xem 2 các khóa học tại Dalian Polytechnic University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2020
Duration
3 năm
Toàn thời gian
Price
30,000
mỗi năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2020