PhD in Textile Science & Engineering

Chung

Chương trình mô tả

  • Học bổng Chính phủ Trung Quốc: Theo "Các biện pháp của Status Học bổng Chính phủ Trung Quốc"
  • Đại Liên Chính phủ thành phố học bổng: 15,000RMB / năm
  • DPU học bổng hạng nhì: 2,000RMB / năm
  • DPU học bổng hạng ba: 1,000RMB / năm
  • Học bổng cá nhân đối với hoạt động: 500RMB / năm
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Dalian Polytechnic University – or DPU – is located in Dalian, a beautiful coastal city with mild and pleasant weather. Known as China's “City of Romance”, Dalian is the most international city in Nor ... Đọc thêm

Dalian Polytechnic University – or DPU – is located in Dalian, a beautiful coastal city with mild and pleasant weather. Known as China's “City of Romance”, Dalian is the most international city in Northeast China and one of the most dynamic cities in Northeast Asia. Đọc ít hơn