sinh viên của chúng tôi làm việc trên nghiên cứu của họ trong sự hợp tác với các giáo sư quốc tế nổi tiếng.

<a href="http://altitude.uottawa.ca/en" ></a> <a href="http://www.telfer.uottawa.ca/research/en/events/management-research-seminar-series-mrss" ></a> <a href="http://www.telfer.uottawa.ca/research/en/events/health-systems-research-seminar-series-hsrss" ></a>

<a href="http://saea.uottawa.ca/site/en/training-and-support/attestation-en-pedagogie-universitaire" ></a>.

.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại Telfer School of Management »

Khóa học này là ở trường
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày