Keystone logo

7 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Chương trình điều hành 2023

Tổng quat

Giáo dục điều hành là quan trọng đối với các nhà lãnh đạo sáng tạo và hiện đại trong thế giới kinh doanh nhịp độ nhanh của chúng tôi. Cần sáng tạo, lãnh đạo tư tưởng tiến lên một tầm cao mới.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
  • Chương trình điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan