Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Đa dạng sinh học 2024

5 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Đa dạng sinh học 2024

Tổng quat

Nói chung được coi là một tập hợp con của nghiên cứu về sinh học, đa dạng sinh học tập trung vào vai trò của di truyền học trong sự khác biệt giữa sinh vật. Các chương trình cũng có thể nghiên cứu những ảnh hưởng của di truyền học cùng với những ảnh hưởng từ các chính sách, môi trường và các nỗ lực bảo tồn.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Khoa học Đời sống
 • Đa dạng sinh học
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học Đời sống (5)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan