Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Địa lý con người 2024

1 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Địa lý con người 2024

Tổng quat

Tập trung vào cách địa lý ảnh hưởng đến sự phát triển của tín ngưỡng và cấu trúc văn hóa, địa lý con người được xem như là nghiên cứu về tác động của con người đối với môi trường cũng như tác động của môi trường lên con người.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học tự nhiên
  • Địa lý học
  • Địa lý con người
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan