Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Đào tạo giáo viên 2024

6 BẰNG TIẾN SĨ Các chương trình trong Đào tạo giáo viên 2024

Tổng quat

Các cá nhân muốn vào lĩnh vực giáo dục có thể tìm đến một chương trình giáo dục giáo viên để đào tạo. Với những chương trình này, sinh viên có thể chuẩn bị bước vào lĩnh vực giảng dạy và làm việc với học sinh từ lớp K-12. Hướng dẫn có thể bao gồm quản lý lớp học, kỹ năng giảng dạy và chủ đề chương trình giảng dạy chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Giáo dục
  • Giảng dạy
  • Đào tạo giáo viên
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập