Duyệt hàng nghìn chương trình Tiến sĩ trên khắp thế giới.

hoặc

Địa điểm học

Chúng tôi có hàng nghìn trường đại học khắp nơi trên thế giới trong cơ sở dữ liệu của mình.

Chương trình tiến sĩ hàng đầu

PhD (tiến sĩ) là viết tắt của Doctor of Philosophy (bậc thầy về triết học), và thường được trao cho những ai đã hoàn thành việc nghiên cứu sâu sắc về một chủ đề học thuật cụ thể. Việc nghiên cứu này phải đem lại đóng góp to lớn cho hiểu biết hiện thời, và phải được hoàn thành bằng việc viết một luận án hoặc luận văn. Thông thường luận án hay luận văn phải được bảo vệ trước hội đồng các chuyên gia trong lĩnh vực đó và bằng tiến sĩ chỉ được trao sau khi việc bảo vệ đã thành công. Đào tạo tiến sĩ thường kéo dài tối thiểu 4 năm để hoàn thành, tuy nhiên một số trường hợp có thể kéo dài hơn phụ thuộc vào sinh viên, trường học, và chương trình đào tạo.

Có nhiều trường đại học đang cung cấp các chương trình tiến sĩ chất lượng cao cho sinh viên quốc tế. Sinh viên muốn theo học tiến sĩ có rất nhiều lựa chọn, bao gồm các chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực y tế, tâm lý học, kĩ thuât, sư phạm, sinh học, và khoa học y sinh. Mỗi một quốc gia đều có những chương trình tiến sĩ chất lượng cao, vì vậy sinh viên mong muốn theo học tiến sĩ có rất nhiều quốc gia để lựa chọn.

Hãy xem các chương trình tiến sĩ hàng đầu được liệt kê dưới đây - bạn có thể sẽ tìm thấy chương trình tiến sĩ chất lượng cao mà bạn tìm kiếm!

Chương trình mới thêm vào

UNADE American University of Europe (Universidad Americana De Europa)
2021-02-28
Mexico, Hủy
Nencki Institute of Experimental Biology PAS
2021-02-26
Ba Lan, Warsaw
MAS Education Institute
2021-02-25
Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Dubai
College of Specializations of the West (Colegio de Especialidades de Occidente)
2021-02-24
Mexico, Zopan
Dorados University (Universidad Dorados)
2021-02-24
Mexico, Oaxtepec
Philip Merrill College of Journalism
2021-02-23
Hoa Kỳ, Công viên đại học
Campbell University Divinity School
2021-02-18
Hoa Kỳ, Buies Creek
Campbell University College of Pharmacy and Health Sciences
2021-02-18
Hoa Kỳ, Buies Creek
Charles University Faculty of Arts
2021-02-16
Cộng hòa Séc, Prague
California Northstate University College of Pharmacy
2021-02-16
Hoa Kỳ, Elk Grove
California Northstate University College of Health Sciences
2021-02-16
Hoa Kỳ, Rancho Cordova
Oklahoma State University College of Human Sciences
2021-02-16
Hoa Kỳ, Vẫn là nước