Duyệt hàng nghìn chương trình Tiến sĩ trên khắp thế giới.

hoặc

Địa điểm học

Chúng tôi có hàng nghìn trường đại học khắp nơi trên thế giới trong cơ sở dữ liệu của mình.

Chương trình tiến sĩ hàng đầu

PhD (tiến sĩ) là viết tắt của Doctor of Philosophy (bậc thầy về triết học), và thường được trao cho những ai đã hoàn thành việc nghiên cứu sâu sắc về một chủ đề học thuật cụ thể. Việc nghiên cứu này phải đem lại đóng góp to lớn cho hiểu biết hiện thời, và phải được hoàn thành bằng việc viết một luận án hoặc luận văn. Thông thường luận án hay luận văn phải được bảo vệ trước hội đồng các chuyên gia trong lĩnh vực đó và bằng tiến sĩ chỉ được trao sau khi việc bảo vệ đã thành công. Đào tạo tiến sĩ thường kéo dài tối thiểu 4 năm để hoàn thành, tuy nhiên một số trường hợp có thể kéo dài hơn phụ thuộc vào sinh viên, trường học, và chương trình đào tạo.

Có nhiều trường đại học đang cung cấp các chương trình tiến sĩ chất lượng cao cho sinh viên quốc tế. Sinh viên muốn theo học tiến sĩ có rất nhiều lựa chọn, bao gồm các chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực y tế, tâm lý học, kĩ thuât, sư phạm, sinh học, và khoa học y sinh. Mỗi một quốc gia đều có những chương trình tiến sĩ chất lượng cao, vì vậy sinh viên mong muốn theo học tiến sĩ có rất nhiều quốc gia để lựa chọn.

Hãy xem các chương trình tiến sĩ hàng đầu được liệt kê dưới đây - bạn có thể sẽ tìm thấy chương trình tiến sĩ chất lượng cao mà bạn tìm kiếm!

Chương trình mới thêm vào

Universidade Católica Portuguesa - Porto Law School
2021-05-27
Bồ Đào Nha, Porto
Novosibirsk State University (NSU)
2021-05-26
Nga, Sê-ri
Maltepe University
2021-05-26
Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul
Türkisch-Deutsche Universität
2021-05-26
Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul
Universidade Católica Portuguesa – Porto
2021-05-26
Bồ Đào Nha, Porto
Auburn University - College of Engineering
2021-05-26
Hoa Kỳ, Bê tông
Carnegie Mellon University Mellon College of Science
2021-05-25
Hoa Kỳ, Pittsburgh
Shakarim University
2021-05-22
Kazakhstan, Semey
International Ataturk Alatoo University
2021-05-21
Kyrgyzstan, Thủ đô
Monarch Business School Switzerland
2021-05-16
Thụy Sĩ, Zug
Business School Lausanne BSL
2021-05-16
Thụy Sĩ, Chavannes-près-Renens
Woosong University
2021-05-15
Hàn Quốc, Dong-gu