Duyệt hàng nghìn chương trình Tiến sĩ trên khắp thế giới.

hoặc

Địa điểm học

Chúng tôi có hàng nghìn trường đại học khắp nơi trên thế giới trong cơ sở dữ liệu của mình.

Chương trình tiến sĩ hàng đầu

PhD (tiến sĩ) là viết tắt của Doctor of Philosophy (bậc thầy về triết học), và thường được trao cho những ai đã hoàn thành việc nghiên cứu sâu sắc về một chủ đề học thuật cụ thể. Việc nghiên cứu này phải đem lại đóng góp to lớn cho hiểu biết hiện thời, và phải được hoàn thành bằng việc viết một luận án hoặc luận văn. Thông thường luận án hay luận văn phải được bảo vệ trước hội đồng các chuyên gia trong lĩnh vực đó và bằng tiến sĩ chỉ được trao sau khi việc bảo vệ đã thành công. Đào tạo tiến sĩ thường kéo dài tối thiểu 4 năm để hoàn thành, tuy nhiên một số trường hợp có thể kéo dài hơn phụ thuộc vào sinh viên, trường học, và chương trình đào tạo.

Có nhiều trường đại học đang cung cấp các chương trình tiến sĩ chất lượng cao cho sinh viên quốc tế. Sinh viên muốn theo học tiến sĩ có rất nhiều lựa chọn, bao gồm các chương trình tiến sĩ trong lĩnh vực y tế, tâm lý học, kĩ thuât, sư phạm, sinh học, và khoa học y sinh. Mỗi một quốc gia đều có những chương trình tiến sĩ chất lượng cao, vì vậy sinh viên mong muốn theo học tiến sĩ có rất nhiều quốc gia để lựa chọn.

Hãy xem các chương trình tiến sĩ hàng đầu được liệt kê dưới đây - bạn có thể sẽ tìm thấy chương trình tiến sĩ chất lượng cao mà bạn tìm kiếm!

Chương trình mới thêm vào

University of Nevada, Las Vegas William S. Boyd School of Law
2020-09-18
Hoa Kỳ, Las Vegas
University of Nevada, Las Vegas College of Liberal Arts
2020-09-18
Hoa Kỳ, Las Vegas
UBIS University of Business and International Studies
2020-09-16
Thụy Sĩ, Geneva
Duke University School of Nursing
2020-09-14
Hoa Kỳ, Durham
University of Louisiana at Lafayette College of Engineering
2020-09-10
Hoa Kỳ, Sê-ri
Africa International University
2020-09-09
Kenya, Nairobi
Holy Family University School of Nursing and Allied Health Professions
2020-09-09
Hoa Kỳ, Philadelphia
Holy Family University School of Education
2020-09-09
Hoa Kỳ, Philadelphia
Holy Family University School of Arts & Sciences
2020-09-09
Hoa Kỳ, Philadelphia
Auburn University College of Agriculture
2020-09-07
Hoa Kỳ, Bê tông
The Hong Kong University of Science and Technology
2020-09-04
Hồng Kông
University of Cincinnati and College of Engineering and Applied Science
2020-08-26
Hoa Kỳ, Trung Quốc